PixelPet professionele huisdierenfotograaf

Bel me: +32 477 636 237    Email: info@pixelpet.be

Privacy & Disclaimer


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

PIXELPET kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van PIXELPET, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PIXELPET verstrekt. PIXELPET kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw familiegegevens (eventuele samenstelling gezin ivm fotoshoot)
- Uw IP-adres 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pixelpet.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

WAAROM PIXELPET GEGEVENS NODIG HEEFT

PIXELPET verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen :

- om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
- Daarnaast kan PIXELPET uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 
- PIXELPET analyseert jouw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

HOE LANG PIXELPET GEGEVENS BEWAART

PIXELPET bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn van onbepaalde duur. 

 

DELEN MET ANDEREN

PIXELPET verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PIXELPET worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PIXELPET gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

GOOGLE ANALYTICS

PIXELPET maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PIXELPET bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PIXELPET te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PIXELPET heeft hier geen invloed op. 

PIXELPET heeft Google geen toestemming gegeven om via PIXELPET verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pixelpet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PIXELPET zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

BEVEILIGEN

PIXELPET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PIXELPET maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PIXELPET verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PIXELPET op via info@pixelpet.be. www.pixelpet.be is een website van PIXELPET. PIXELPET is als volgt te bereiken: 

Postadres:
Salaartsbos 3, 9300 Aalst, Belgie

Vestigingsadres:
Salaartsbos 3, 9300 Aalst, Belgie

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

- Natuurlijk persoon BTW 0719.201.847
- Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Telefoon:
+32 (0)477 63 62 37, +32 (0)485 024 918

E-mailadres: info@pixelpet.be

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijsfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Johan Van Cauwenberghe en Nancy De Lange of rechthoudende derden.

 

GEBRUIK VAN FOTO’S

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van PIXELPET, Johan Van Cauwenberghe.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto’s geld dit, tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat alle foto’s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

 

PARTICULIER GEBRUIK

Indien u een particuliere website (niet commercieel) hebt, dient u ons van te voren een e-mail te sturen naar info@pixelpet.be waarin wordt vermeld :

- Welke foto u wilt gebruiken
- Waar u de foto wilt gebruiken (direct url van de website of andere)
- Op welke pagina u de foto wilt gebruiken (url van de webpagina)

Als wij de website geschikt achten voor gebruik van onze foto’s, zal u van ons een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik. Bij gebruik moet onder elke foto ‘pixelpet.be’ staan waarbij de naam gelinkt moet worden aan https://www.pixelpet.be.

De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van afbeeldingen vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan.

 

COMMERCIEEL GEBRUIK

Indien u foto’s in ons fotoarchief geschikt acht om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites, social media, etc.) dan dienen wij eerst schriftelijk of via e-mail op de hoogte worden gebracht en gelden dezelfde regels als hierboven. Er zal tevens een financiële vergoeding gevraagd worden. Indien het om een foto met model gaat, zal automatisch ook het model hierover gecontacteerd worden en zal er met hem/haar ook dienen overlegd te worden.